Avdelinger Hamre gruppen.

Hovedkontor Bergen:  Kurt Hamre as.

Utleie av: Kraner - Lifter - Containerservice - Eget gjenvinningsanlegg  for avfall -

                    Industri / Lager / Sjø tomter - Industri / Lager / Verksteds bygg.

Tilrettelegging av industri tomter / industri bygg.

Mobil kraner: fra 20 - 225 Tonn.

Kurt Hamre as.   Avd. Loddefjord

Utleie av: Verksteds / Lager / Kontor / lakkerings hall for store kjøretøy

Kurt Hamre Gjenvinning  as.   Avd. Drotningsvik

Utleie av: Avfallscontainere 4 - 35m3 for bygg - industri - privat.

Mottak / Gjenvinning av: Jern - Plast - Stein - Jord - Bygg - industri - privat o.l

Egne maskiner for riving  - Fliskuttere - Sorterings maskiner.

Mobil kraner fra: 20 - 225 Tonn.

Kurt Hamre as.   Avd. Ågotnes

Utleie av: Kraner - Avfallscontainere - Industri bygg med Verksted / Kontorer - Sjøtomt

Kurt Hamre as.   Avd. Elverum

Utleie av: Kraner - Lifter - Arbeidsplattformer - Teleskoptrucker - Compressorer -

                   Lagercontainere 10 / 40 fot - Bobcat mini lastere.

                   Mobil kraner fra: 20 - 225 Tonn.

Kurt Hamre as.   Avd. Oslo

Utleie av: Kraner - Lifter - Teleskoptrucker - Bobcat mini lastere - Compressorer.

                    Mobil kraner fra: 20 - 225 Tonn.