Lifter.

Bilmonterte lifter fra 13 - 32 meter

Selvgående fra 20 - 28 meter

Selvgående fra 8 - 20 meter

Utleie av: Tilhengermonterte lifter - Saxe lifter - Dieseldrevne bomløftere -

                  Bilmonterte lifter - Rulle stillas.

Tilhengermonterte lifter med

teleskop, to armer og tre armer.